Media źle o Tobie piszą, a Internauci atakują?

Musisz podjąć trudną decyzję i boisz się o swój wizerunek?

Masz świetny produkt, ale nie wiesz jak go sprzedać?

Nie wiesz, jak pokazać światu wartość Twojej firmy?

Chcesz być lepszy od konkurencji?

Szukasz sposobu na skuteczną globalną komunikację?

Chcesz zostać liderem w swojej branży?

Nie panujesz nad swoim wizerunkiem w sieci?

Chcesz zdobyć nowych klientów i inwestorów?

Potrzebna Ci szybka reakcja w kryzysowej sytuacji?

Zamierzasz podbić azjatyckie rynki?

Chcesz by cały świat dowiedział się o dokonaniach Twojej firmy?

Wchodzisz na rynek i obawiasz się konkurencji?

Szukasz skutecznej metody na sukces w polityce?

Niezadowolony klient próbuje zepsuć Twoją dobrą opinię?

Pracownicy źle oceniają Twoją firmę?

Napisz do nas English

W Tomo Group pra­cują naj­lepsi spe­cja­liści z różnych dziedzin — nie tylko mar­ke­tin­gowcy i pro­gra­miści, ale i doś­wiad­czeni an­tro­po­lo­gowie, psy­cho­lo­gowie, pas­jo­naci Social Media i fani nowych tech­no­logii. Chcemy służyć jako prze­wod­nicy w labi­ryncie Internetu i współ­czes­nych wy­zwań mar­ke­tin­gowych.

Na­szym celem jest efek­tywne dzi­ałanie. Wy­ko­rzys­tujemy po­tencjał Internetu by pod­nosić sku­tecz­ność ko­mu­nikacji marketingowej, za­równo w skali lokalnej jak i mię­dzy­na­rodowej. Nasza his­toria to suk­cesy setek klientów, wy­grane kam­panie oraz tysiące au­tor­skich stra­tegii, kon­ceptów, kre­acji i po­mysłów.

Przez dziesięć lat wzbogacaliśmy nasze doświadczenie w branżach:

 • Kosmetyczna
 • Motoryzacyjna
 • Edukacyjna
 • Parentingowa
 • Chemiczna
 • Farmaceutyczna
 • Mediowa
 • Developerska
 • IT / E-commerce
 • Rozrywkowa
 • Polityka
 • Ubezpieczeniowa

Uczestniczymy również w projekcie
"Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie"

Dowiedz się więcej

Sprawdź ile możemy dla Ciebie zrobić.
Zadzwoń pod +48 22 848 00 88.

ul. Frascati 4/18
00-483 Warszawa
+48 22 848 00 88
info@tomogroup.pl